Termine 2022

 

Nordisch        
Datum Lehrgang LG-Nummer Ort Anmeldung bis
09./10.04.2022 AB-Lehrgang ÜL GS Modul 1 AB-02-2209/1 Oberhof 01.03.2022
01.- 03.07.2022 AB-Lehrgang ÜL GS Modul 2 AB-02-2209/2 Oberhof 01.03.2022
03./04.09.2022 AB-Lehrgang ÜL GS Modul 3 AB-02-2209/3 Oberhof 01.03.2022
04./05.06.2022 ZÜK FB-Lehrgang ÜL GS/Instr. FB-03-2206 Oberhof 03.05.2022
September 2022 FB-Lehrgang ÜL GS/Instr. Wk-Sport FB-05-2209 Oberhof 21.08.2022
08./09.10.2022 FB-Lehrgang ÜL GS/Instr. FB-06-2210 Oberhof 11.09.2022
         
Alpin        
Datum Lehrgang LG-Nummer Ort Anmeldung bis
11.12.-12.12.2021 AB-Lehrgang ÜL GS/Instr. LG 1 AB-01-2204/1 Thüringen 21.11.2021
12.04.-16.04.2022 AB-Lehrgang ÜL GS/Instr. LG 2 AB-01-2204/2 Alpen 21.02.2022
22.01.-23.01.2022 FB-Lehrgang ÜL GS/Instr. FB-01-2201 Thüringen 27.12.2021
06.05.-08.05.2022 FB-Lehrgang ÜL GS/Instr. FB-02-2205 Alpen 17.04.2022
04.06.-05.06.2022 ZÜK FB-Lehrgang ÜL GS/Instr. FB-03-2206 Oberhof 03.05.2022
03.09.-04.09.2022 FB-Lehrgang ÜL GS/Instr. Rennsport FB-04-2209 Bisbingen 02.08.2022


Die Anmeldung zu allen Lehrgängen erfolgt über den Lehrwart Harald Kott.

Anmeldung Lehrwesen TSV

Lehrgang 2 Ausschreibung Ausbildung Alpin April 2022

Anmeldung DSV Trainerfortbildung